Ověřování podpisů

Právní služba advokátní kanceláře je poskytování právního servisu:

Advokát je oprávněn provádět úřední ověření podpisu na listině sepsané advokátem nebo cizích listinách.

Cena za ověření jednoho podpisu na listině je stanovena na částku 30,-Kč+DPH /mimo sídlo kanceláře 100,- Kč + DPH a náhrada cestovních výdajů v částce 8,- Kč za jeden km jízdy autem a náhrada za ztrátu času do místa výkonu ověření podpisu podle vyhl. č.177/1996 Sb. v platném znění (advokátní tarif).